Cây xanh luôn là một trong những nhu cầu cấp thiết trong cuộc sống hiện đại ngày nay, vì vậy việc trồng cây xanh luôn được chú trọng tại các địa phương cũng như tại các dự án, tại các hộ gia đình. Ở Việt Nam, hàng năm chính phủ […]