Bảo dưỡng máy nén khí cần lưu ý những thông tin gì? Bảo dưỡng máy nén khí bao gồm một loạt các quy trình cần được thực hiện ở các mức độ khác nhau trên máy nén của tất cả các hãng và kiểu máy. Cho dù bạn vận hành […]

Chế độ phúc lợi và hệ thống viện dưỡng lão tại Việt Nam chưa thực sự phát triển đủ để gia đình yên tâm gửi gắm người già tại đây. Bởi vậy, con cháu trong nhà thường lựa chọn thuê người chăm sóc người cao tuổi khi quá bận rộn không thể […]